Nika panostaa tuotteiden turvallisuuteen

Tikkurilan kaideturman jälkeen julkisuudessa ja kulisseissa on käyty paljon keskustelua lasikaiteiden turvallisuudesta. NIKA kaiteet on aina toteutettu määräysten ja viranomaisvaatimusten mukaisesti ja ne ovat turvallisia.

Kuluneen kesän aikana on ympäristöministeriön, Tukesin ja lasitusalan toimijoiden yhteistyöllä laadittu kaideturvallisuutta parantavia suosituksia. Tilanne elää edelleen ja seuraamme aktiivisesti tilanteen muuttumista. Tukes suorittaa syksyn aikana EN12600 testauksia kaidevalmistajien kaiteisiin ja olemme niissä mukana.

NIKA ja LUKKAN kaiteissa varmistetaan aina, että ne kestävät ympäristön, rakenteiden ja ihmisten aiheuttamat niihin kohdistuvat kuormat. Parveke- ja terassilasituotteillamme on CE-hyväksynnät. Kaidetuotteilla ei tällä hetkellä ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia ja niille ei voida myöntää CE-merkintää. Tästä syystä kaiteiden kestävyyden osoitus on perustunut testauksiin, laskelmiin ja FEM-analyyseihin. Laskelmien oikeellisuus on tarkastettu tarvittaessa FISE:n toimesta. Laskelmat ovat aina kohdekohtaisia ja niillä on rakennusvalvonnan hyväksyntä.

Kesällä julkaistuihin uusiin suosituksiin on reagoitu heti. Olemme tehneet kaikkiin kaidetuotteisiimme EN12600 heiluritestit. Olemme investoineet omaan testauslaitteistoon ja sen on KIWAN tarkastama. Testaukset on tehty myös KIWA:n valvonnassa. Mikäli rakennusvalvonta edellyttää lujuuden osoittamista EN12600 mukaisesti, testauksen tulokset on saatavissa.

Kaiteet mitoitetaan tällä hetkellä Tasolasiyhdistyksen julkaisemien ohjeistuksien mukaisesti: KAIDELASIN MITOITUS | Suomen Tasolasiyhdistys ry

Yhtenä osa-alueena kaideturvallisuuden parantamisesta on lasituskyntesyvyyden korottaminen vähintään 12mm:iin. Tähän olemme kehittäneet nykyiseen NIKA kaidejärjestelmään lisättävän korotuslistan, jota käytetään yhdessä lasituspaarteen kanssa.

Kyntekorokeprofiilin luonnos:

 


SOITA