Mitä lupia parvekelasitus vaatii?

Kun harkitset parvekelasituksen asentamista, on ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon taloyhtiön luvat ja määräykset. Alla muutamia huomioon otettavia asioita:

1. Yhtiöjärjestys ja rakennuslupa: Tarkista taloyhtiön yhtiöjärjestys ja rakennuslupa koskien parvekelasituksen asentamista. Yhtiöjärjestyksessä saattaa olla määräyksiä tai rajoituksia ulkoisten muutosten tekemisestä rakennukseen.

2. Hallituksen hyväksyntä: Ota yhteyttä taloyhtiön hallitukseen ja tiedustele heiltä parvekelasituksen asentamiseen liittyvistä lupamenettelyistä ja mahdollisista vaatimuksista. Usein taloyhtiöllä on oma hyväksymisprosessi ulkoisten muutosten tekemiseksi.

3. Rakennusvalvonta: Jos parvekelasitus muuttaa rakennuksen ulkoasua tai rakenteita merkittävästi, saatetaan tarvita virallinen rakennuslupa. Ota yhteyttä paikalliseen rakennusvalvontaviranomaiseen selvittääksesi tarvittavat luvat.

4. Naapurien suostumus: Jos parvekelasituksen asentaminen vaikuttaa naapureiden näkymiin tai muuhun omaisuuteen, saatetaan tarvita naapurien suostumus tai hyväksyntä.

5. Aikataulu ja kustannukset: Huomioi myös aikataulu ja kustannukset, jotka liittyvät lupa- ja hyväksyntäprosessiin. Varaudu siihen, että lupaprosessi saattaa kestää jonkin aikaa ja siihen liittyy kustannuksia.

6. Ammattilaisen konsultointi: Mikäli olet epävarma parvekelasituksen asentamiseen liittyvistä lupa- ja määräysasioista, kannattaa harkita ammattilaisen, kuten rakennusinsinöörin tai lakiasiantuntijan, konsultointia.

Nämä yleiset ohjeet voivat vaihdella paikallisten lakien ja määräysten mukaan. On tärkeää olla huolellinen ja noudattaa kaikkia tarvittavia lupamenettelyjä ja määräyksiä ennen parvekelasituksen asentamista taloyhtiöön!


SOITA