Referenser

Nybyggnation – Asunto Oy Espoon Tietäjä

Balkong- och räckeinglasningen på flerfamiljshuset, som byggdes 2007, är ett aluminiumräcke från NIKA med klarglasbeklädnad på insidan och dekorativa runda rör och röda ledstänger på utsidan av räcket.

Read more

Nybyggnation – Asunto Oy Espoon Vouti

Det glasräckessystem som valdes för flerfamiljshuset, som byggdes 2022, är ett stolpfritt aluminiumräckessystem från NIKA där klart draperiglas har använts som beklädnad. Fastigheten har balkonginglasning från NIKA som öppnas från toppen av räcket och är stolpfri.

Read more

Renoveringsobjekt – Muurikuja 1

I samband med renoveringsprojektet av ett flerfamiljshus byggt 1974 valdes ett aluminiumräckessystem från NIKA för balkongräckena, med silkscreentryckta randiga glas- och cemritfasadpaneler som beklädnad. Fastigheten har balkonginglasning från NIKA som öppnas från toppen av räcket och är stolpfri.

Read more

Nybyggnation – Asunto Oy Helsingfors Töölön Oscar

Det glasräckessystem som valdes för flerfamiljshuset, som byggdes 2009, är ett stolpfritt aluminiumräckessystem från NIKA där klart draperiglas har använts som beklädnad. Fastigheten har balkonginglasning från NIKA som öppnas från toppen av räcket och är stolpfri.

Read more

Renoveringsobjekt – As Oy Salpa-Sello.

Utbyte av balkonginglasning i samband med ett renoveringsprojekt av ett flerfamiljshus byggt 1974. År 2013 består balkongräckena av aluminiumräcken från NIKA med randigt draperiglas och beklädnadspaneler från Cemrit. Stolpfri balkonginglasning från NIKA som öppnas från toppen av räcket.

Read more


SOITA